Kepentingan kepada pelajar mempelajari tamadun islam

Kalaupun gelaja polarisasi ini tidak difikirkan kronik, kita wajar menghapuskan apa jua bentuk polarisasi kerana ia mendorong fahaman stereotaip dalam masyarakat. Collingwood Sering berlaku khilaf dalam pemahaman antara pengajian ketamadunan dan sejarah tamadun.

Setiap tamadun mempunyai ciri-ciri atau penonjolan yang tersendiri seperti tamadun Yunani yang terkenal dengan kesusasteraan falsafah dan keseniannya, tamadun Cina dengan krafnya manakala tamadun Islam pula terkenal dengan perspektif pandangan dunia yang menyeluruh dan perkembangan sains dan teknologi.

Selain itu, aspek kehidupan yang lain juga bergerak selari dengan pergerakan tamadun seperti pendidikan. Pengenalan Program j-QAF dengan satu model khusus untuk pemulihan jawi telah mula dilaksanakan pada tahun Tidak ketinggalan kajian-kajian turut dijalankan untuk melihat tahap penguasaan murid-murid dalam kemahiran.

Secara teorinya, tamadun dan bangsa mempunyai kaitan walaupun selalunya tamadun melampaui batasan kebangsaan. Matlamat daripada pembinaan dan kefahaman tentang pandangan dunia ini tidak lain daripada untuk menjanakan upaya intelektual bagi membolehkan ukuran bertamadun dan tidak bertamadunnya sesuatu masyarakat atau bangsa atau komuniti itu dibuat.

Sesebuah masyarakat yang menghayati kehidupan beragama akan berusaha memastikan kehidupan mereka mencapai kesempurnaan kemanusiaan, agar dapat melahirkan ketinggian budaya hinggalah membawa kepada kehidupan bertamadun. Kurangnya kefahaman dan penghargaan mengenai perbezaan budaya di dalam masyarakat berbilang bangsa seperti Malaysia sedikit sebanyak memberi kecenderongan kepada stereotaip dan polarisasi.

Masyarakat menjadi bertambah maju dengan peningkatan prasarana dalam kehidupan dan perubahan konsep tentang apa yang dikatakan asas dan apa yang dikatakan mewah. Sebagai contoh yang dekat ialah tamadun Islam yang berkembang di Alam Melayu yang memperlihatkan imej dan citra keMelayuannya, pada waktu yang sama meletakkan Islam sebagai asas sistem nilai dan landasannya.

Keluarga Tamadun-tamadun tradisional begitu menghayati prinsip keluarga sebagai asas pembentukan masyarakat. Daripada perkataan ini diterbitkan perkataan madani yang merupakan sifat nama.

Dari pengalaman dan pendedahan itu, saya menjadi seorang Islam yang lebih yakin dan sensitif dengan pegangan lain kerana saya lebih memahami agama Kristian, Yahudi dan lain-lain. Kebanyakan huruf-huruf yang diubah adalah mengikut kesusaian lidah orang Melayu bagi memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran.

Pentingnya faham asal usul sesuatu tamadun

Ini secara langsung akan membolehkan seseorang mendapatkan intipati daripada konsep-konsep itu dan seterusnya membina pandangan dunia world view serta kerangka rujukan frame of reference apabila membicarakan isu-isu ketamadunan dan peradaban secara khusus. Hakikat ini dapat menjelaskan bahawa dialog tamadun atau peradaban boleh berlangsung dalam keharmonian sekiranya fokus lebih ditumpukan kepada persoalan etika.

Berlatar belakangkan ini, saya berpandangan adalah wajar sesebuah kerajaan campur tangan dalam urusan IPTS untuk menentukan matapelajaran yang boleh menggalakkan kesefahaman dan saling menghargai di kalangan orang muda. Kedua-dua perkataan maddana dan madani sendiri sebenarnya berasal daripada deen yang bermaksud agama, iaitu menggambarkan kehidupan beragama.

Rangsangan keagamaan dan kerohanian. Adalah berbahaya jika kita memberi isyarat kepada masyarakat bahawa kita menentang apa-apa tindakan untuk menggalakkan anak muda kita saling mempelajari agama dan budaya sesama mereka.

Berleluasanya penindasan dan kezaliman sehingga persoalan hak-hak kemanusiaan diketepikan sama sekali.

Penjelasan ini amat perlu kerana kegagalan memahami konsep-konsep atau istilah-istilah itu akan menyebabkan tersimpangnya pemahaman dan tersasarnya pandangan tentang tamadun dan ilmu ketamadunan itu.

Pada masa lampau kebolehan menulis adalah suatu yang jarang-jarang dimiliki oleh seseorang dan ianya merupakan suatu keistimewaan kepada sesiapa yang memiliki kebolehan itu. Ini perlu bagi mengelakkan kecelaruan antara membincangkan tamadun sebagai suatu konsep dan tamadun sebagai suatu realiti sosial Kepentingan kepada pelajar mempelajari tamadun islam sejarah manusia.

Sebagai contoh, kesetiaan kepada maharaja merupakan satu natijah tamadun dalam masyarakat Jepun meskipun sistem politik mereka telah jauh berbeza daripada keadaan silam. Perubahan tersebut boleh jadi berlaku secara beransur-ansur atau secara drastik.

Interaksi dengan tamadun lain. Kerangka rujukan ini penting kerana pengajian ketamadunan itu perlu di bina di atas asas epistemologi yang jelas dan bertitik tolak daripada premis yang disesuaikan dengan acuan pandangan dunia yang tertentu bersandarkan latar budaya, ideologi dan agama di mana ianya dibina.

Benarkan Titas mengandungi unsur Islam yang melampau? Semangat untuk mewujudkan interaksi antara tamadun merupakan satu rangsangan dan dorongan kepada pemupukan kehidupan bertamadun.

Walau bagaimanapun, tulisan itu semakin pupus apabila mula dipinggirkan daripada sistem pendidikan negara yang mengutamakan tulisan Rumi. Fenomena ini dapat dilihat dalam zaman tamadun Islam yang lalu, apabila tidak semua yang bernaung di bawah tamadun itu terdiri dari kalangan masyarakat Islam.

Bahkan pada ketika ini salah satu petunjuk yang digunakan bagi mengukur pencapaian sesuatu masyarakat atau bangsa adalah kadar celik hurufnya. Namun begitu perkataan maju dan kemajuan ternyata mempunyai konotasi yang jauh lebih sempit daripada tamadun.Setiap tamadun berterusan atas agama yang berbeza dimana agama tersebut menjadi semangat atau spirit untuk memastikan perkembangan sesebuah tamadun.

Sebaliknya mendorong penyatuan bangsa. Agama telah menjadi pegangan dalam kehidupan setiap insan. agam memberi peluang kedua kepada sesuatu tamadun yang telahpun atau 3/5(8). Regional Conference on Cross Cultural Communication and National Integration (RECCNI) * June * Kuala Lumpur Pemantapan Pengajaran dan Pembelajaran Kursus Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS): Kajian Tinjauan Persepsi Pelajar Mohamad Azhari Abu Bakar, Universiti Malaysia Sarawak, MALAYSIA.

Bagi masyarakat Islam, kepentingan tulisan Jawi dilatari dengan kewajipan mempelajari ilmu agama yang dituntut ke atas setiap penganutnya.

Namun begitu, keistimewaan tulisan Jawi membuatkan ia mampu menarik pengikut dan penggemar dalam kalangan masyarakat bukan Islam. Wajarkah pemberian komputer riba kepada pelajar April. Period Makkah merupakan zaman asas dalam pembentukan tamadun Islam yang memberi penekanan kepada aspek spiritual, mental dan akhlak masyarakat.

Period Madinah pula adalah zaman untuk membina komuniti dan negara yang baik serta mendapat keampunan Tuhan. SAYA ucapkan terima kasih kepada Dr Lim Theck Ghee dan S Thayaparan atas pandangan mereka berkenaan pendirian saya berhubung pelaksanaan mata pelajaran subjek Tamadun Islam dan Tamadun Asia (Titas) di.

Kita mempelajari Tamadun Islam ini adalah untuk menjadi iktibar kepada kita tentang gemilangnya masyarakat Islam dahulu dalam semua aspek kehidupan sama ada aspek kehidupan duniawi maupun ukhrawi.

Download
Kepentingan kepada pelajar mempelajari tamadun islam
Rated 3/5 based on 30 review